inspiratie


Misschien bedacht hij, is de wortel van alle kunst en wellicht ook van alle geest, de vrees voor de dood.
Wij zijn er bang voor, de vergankelijkheid doet ons huiveren, steeds opnieuw zien we met droefheid
in het hart hoe bloemen verwelken en bladeren vallen en in ons hart bespeuren we de zekerheid, dat ook wij
vergangelijk zijn en dat het niet lang duurt, voor ook wij verwelken.
Als wij nu als kunstenaars beelden maken, of anders als denkers wetten en gedachten proberen te formuleren,
dan doen wij dat, om toch in ieder geval iets in veiligheid te brengen uit de grote dodendans, iets te maken,
dat van langere duur is dan wijzelf.
Uit 'Narciss und Goldmund' van Hermann Hesse.

Jean Rustin:  Mijn moeder zei: "Luister, waarom schilder jij, die zo lief bent, zulke
affreuze en onaangename doeken?" Ik wist niet wat te zeggen. "Nee moeder, het
is niet waar. Ik probeer de dingen te schilderen zoals ik ze aanvoel." En toen, op
een dag, kreeg ze een ingeving. "Ik snap het, je schildert de ellende van de wereld."

Great art is always a way of concentrating, reinventing what is called fact, what we know about our existence - a reconcentration...
tearing away the veils that fact aquires through time, to let it shine in a new light.
The creative proces is a cocktail of instinct, skill,
culture and a highly creative feverishness. It is not like a drug; 
it is a particular state when everything happens very quickly,
a mixture of consciousness and unconsciousness, 
of fear and pleasure; it's like making love, the physical act of love.

Francis Bacon.

De mens is een dier dat met zijn voorpoten Bach speelt.
Bertus Aafjes.
Powered by webXpress